زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت 06 07

  13 14
  16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

چشم براهت دل بیادت گریه کردم

چیستی و چرایی استبداد و عدالت در پرسش و پاسخِ افراسیاب با سیاوش

  اینها همه ریشه در امکانات و جریانات اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور ما دارد. بسیار ضروریست تا چیز های زیادی در کشور ما دگرگون شوند. از زیر بنا تا روبنا و چه بنا هایی دیگر!؟. و این دگرگونی و تغییر را باید در گام نخست ار خود و از  لایه های . نازک روح و روان و چقوری های دل و دماغ خود آغاز کنیم  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

سکولاريزم وبازتاب آن در ُسرودهای مولوی،خیام و حافظ

 

 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

 

فلسفه، واجب ‌تر از نان شب

.

دربارۀ تفکر

 

بسياري از مفاهيمي كه براي كودكان گيج‌كننده و  معماگونه‌اند همان مفاهيمي هستند كه فلاسفه با آنها درگيرند، مفاهيمي همچون قوانين [يا قواعد]، حقيقت، خير، عدالت و غيره. با اينكه كودكان دربارة اين موضوعات و مفاهيم [از پيش] افكار و عقايدي دارند با وجود اين ياد مي‌گيرند كه اين عقايدخود را به احكام و آراي سنجيده اي تبديل كنند          

   

سرچشمه‌های چندگانه شناخت و اخلاق

 

 

روانشناسی زبان

 

از قهقه تا جنون

نقدِ فیلم سیبی از بهشت

!نگفتن چشم به خشم

 آیا می دانستید

!یك روش عجیب برای محافظت از قلب

پاکستان پس از مرگ بن لادن

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

: انسان سه راه دارد

.
راه اول از انديشه ميگذرد، اين والاترين راه است

.
راه دوم از تقليد ميگذرد، اين آسانترين راه است

.
و راه سوم از تجربه ميگذرد، اين تلخ ترين راه است

کنفوسيوس

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
29 30   34 35
36 37     42

 

 Updated zondag, 31 juli 2011