زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی،   سیاسی،    اجتماعی و  فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سخت ویرانم

محمد شاه فرهود

 

طبقات سامری نام کتابی است که سیمای طبقات اجتماعی را در دو دهه پسین افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
درین نوشتار از یکسو به علل پیدایی و سرچشمه های عایداتی طبقات باد آورده ( زراندوز و زمینخور) پرداخته شده و از سوی دیگر، تباهی مردمی که بدنه اصلی طبقات و اقشار پایینی را می سازند، تشریح و تفسیر شده است.
کتاب، با دید نو و کاربرد شیوه های جدید در نوشتار، با در نظر داشتت تفسیر مستقلانه خواننده، به سامان رسیده است. زندگی خواندن این  کتاب پر محتوا را به همه دوستان کتابخوان پیشنهاد می کند.

 

فـــــرید  ســــیاوش

   از الزامات مهم بیرون رفت از بحران است تا در گام اول باید به آزادی برسیم و بعد به رهایی. تا به این دو امر مهم نرسیم در جهنم بحران، بد بختی و عقب مانی غوطه ور خواهیم ماند.  

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

نقد رمان بیگانهِ البرگامو

   کامو این کار را در قالب یک شخصیت انجام می دهد، شخصیتی که نشان می دهد شخصی با چنین تفکراتی در جامعه چگونه رفتار خواهد کرد. نه در دنیای بیرونی که مرسو در آن زندگی می کند  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

توافق صلح افغانستان، کورسوي اميدي شکننده

  بدين ترتيب ايالات متحده اگرچه در عمل حق نظارت بر مسائل افغانستان را بدست مي آورد، اما دونالد ترامپ ظاهرا مصمم است خود را از شر ماجراي افغانستان رها کند که مي پندارد زيادي دست و پا گير ، تحقيرآميز و پر خرج است، خروج نيروهاي نظامي امريکا از سه پايگاه  

انديشيدن به جهانِ نو

اندیشه‌ی کنستیتیوشن و منطق قانون‌محور حکمروایی

عطیه قرن ۲۱؛ آیا تاریخ به پایان رسیده است؟

جنگ ٢٠ ساله

امریکا و نابودی نظم خود ساخته

اسطوره و رمان

چرا خورشید گاهی سرخ میشود؟

 چه کسي گفت ساختاري ؟

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 
 

 Updated zaterdag, 29 augustus 2020