زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

                                                     بگذار فکر کنم؛ چرا عجله؟ بدون فکر کردن، حرکت کردن اشتباه است!                                        

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

خدایا کفر نمی‌گویم، پریشانم    

 

گفتم: من خوشبختی می خواهم.

 پاسخ داد: نخست (من) را حذف کن. برای اینکه حکایت از نفس دارد.

سپس (می خواهم) را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

آنجایی که روسو ناکام می‌ماند

  روسو بر این باور بود که آزادی طبیعی نیاز به ایمن شدن بیشتر ندارد، زیرا فرد به یک مفهوم از طریق اردهی عمومی بر خودش حکومت میکند. اما همانگونه که مشاهده شد اندیشهی روسویی از اردهی عمومی تدبیر حفاظتی ناکافی در برابر استبداد است و در جهان واقعی شهروند منفرد به نحو فزایندهای قربانی منافع دولت میگردد.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

شيوه ماليخوليايي در سياست

آشنایی با مراحل ترک سیگار

نقاشی

 گـروه خـونی شما چیست؟

خدایان و مقدسات مردم هند

 همسرم بدبین است، چطور با او رفتار کنم؟

ریشه های هستی

همه چیز درباره بهداشت خواب

آشنایی با دساتیر مهم ویندوز

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated zaterdag, 13 oktober 2012