زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 بی تو هرگز

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

بحثی در ماهیت دو کودتا در افغانستان

 قسمت 61

   گفت و شنود  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  "اگر جامعه ای قانونمندی طبیعی پویش را کشف کند بازهم قادر نیست که از روی مراحل طبیعی جامعه بپرد اما می تواند دوره های درد زایمان را کوتا کند!" . رسیدن به سوسیالیسم،یک قانونمندی گرایشی{تدریج پذیر} تاریخ است نه جهشی!  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ايده و مفهوم ساختارگرايي با بررسي آراي سوسور و لِوي استروس

سوسور و لِوي استروس

  ساختار اجتماعي با روابط اجتماعي مترادف نيست و ساختار اجتماعي را به‌هيچ رو نمي‌توان بر مجموعة روابط اجتماعيِ قابل مشاهده در يك جامعة مشخص منطبق ساخت. ساختار امري فراتر از روابط است؛ زيرا روابط چيزي است كه ميان دو عنصر ساختاري رابطه برقرار مي‌كند.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

امید کاذب روسیه

آوارگان، تعارف، نزاکت، صراحت

 

 آيا با ژئوپوليتيک منطقه اي جديدي روبه روهستيم؟

چقدر تا مبتلا شدن تان به آلزایمر باقی مانده است؟

 

 

دانشمندان در پی اصلاح ژنوم ِ جنین انسان

 

 'تقویم شیمیایی' مغز خبر تغییر فصل را به بدن می‌دهد

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Monday, 12 October 2015