زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نازی جان همدم من   عاشق نشوی  

ســــیر تــــاریـخـی فـلســــــفــه

باید اندیشیدن را آموخت,نه اندیشه ها را

فرید سیاوش

افلاطون در پس محسوسات جهان تنها به وجود يك واقعيت معتقد بود. او اين واقعيت را عالم مُثُل ناميد و اعتقاد داشت كه نمونه هاي اصلي يعني همان تصاوير اوليه كه نمونه ي تمامي پديده هاي موجود در طبيعيت اند در اين عالم قرار دارند. اين نظر مهم را نظريه مُثُل افلاطون می نامند. افلاطون عقيده داشت كه هيچ گاه نمي توان در باره آنچه تغيير مي يابد درك درست و اطمينان بخشي به دست آورد. ما در باره آنچه به دنياي محسوسات تعلق دارد و قابل رويت و لمس است فقط مي توانيم نظري نا مطمن داشته باشيم.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

فیض محمد کاتب؛ تاریخ نگار خردگرا

  فیض محمد کاتب هزاره، در دو قرن اخیر افغانستان، از جهات مختلف چهره یگانه و استثنایی است. آثاری که او در تاریخ افغانستان از خود بجا گذاشت، از لحاظ حجم بی‌سابقه است و گستردگی و غنای داده‌های تاریخی موجود در آثار او، و نیز نثر فارسی درخشان کاتب هیچ نشانه‌ای در میان اسلاف تاریخ‌نگار او در افغانستان دوران جدید ندارد و اخلاف او نیز کم‌تر موفق شده‌اند که راه او را بپیمایند.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

از ملت-شهروندي تا ملت-فرهنگي

آنچه مخالفان عصر روشنگري را متحد مي سازد

 

از آن پس و تا امروز، درتفکر روشنگري، هدف نهايي هر عمل سياسي و اجتماعي، مصلحت و منفعت فرد بوده است. بالعکس براي مخالفين روشنگري قرن نوزده و بيست، گروه و قبيله بر فرد مقدم است؛ فردي که قبل از هر چيز به عنوان وارث گذشته معين و تعريف مي شود.

 

تقلیلگرایی: منطق مشترک پوزیسیون و اپوزیسیون

(تأملی فلسفی بر حوادث اخیر تونس)

اطلاعاتی درباره پورتال سایت

فروپاشی بدیهی ترین ارزش های انسانی

دو مفهوم آزادی در اندیشه آیزایا برلین

 

تونس، انقلاب دموکراتیک یا اسلامی؟

 

چهار فاصله ميان دموكراسی در نظر تا دموكراسی در عمل

!پیاز بخورید

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد

 Updated donderdag, 27 januari 2011