زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

انفجار خورشیدِ

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 


مارا سخنی ز لرزه ای بید مگو     از هرکه ز هرچه دیدوترسید مگو
مازاده ای انفجار خورشیدِ دلیم     ازاین همه اضطراب وتر دید مگو

 

      بعد از خدا

فرید سیاوش

  در زمانه ای که مرز بین واقعیت و فکر ترسناک ویران شده است؛ روشنفکر و روشنگر بمثابه موجودی که در این عالم، هستی و وجود دارد و نه جدا  از آن؛ باید راه بسوی فهم هستی و عقلانیت بگشایند.  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

!جامعه شناسي انتقادي،نوعي روشنگري است

Niklas Luhmann 1927 1998 

  در جامعه مدرن، اين مرزها هستند كه سيستم هارا ازمحيط اطرافشان جداميكنند ، و پيچيده گي ميان سيستم و محيط اطراف موجب تغيير مدام سيستم ها ميشود تامرز ميان درون و بيرون سيستم را حفظ كند.اوازسيستم هاي هدفدار مانند علوم، سياست، گردش پول، هنر، و حتا عشق نام ميبرد.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

آیا اوباما کمونیست است؟

چرا کاندوم خجالت‌آور است؟

خداحافظی با ماوس

تغییـر دادن دنیـا در سی ثانیه

تمایل به چپ، راز پیدایش حیات

شیوهِ دیگرِ لاغر ساختن

دختر خانم ها ؛ پرده بکارت به بازار آمد

! تناسب اندام و لاغری این بار به روش چینی

بیداد خروس

پریشانِ جهانم کرده گیتی        چهابرجسم وجانم کرده گیتی

اسیرِ دستِ بیداد خروسم               دریغا ماکیانم کرده گیتی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated donderdag, 29 november 2012