زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    کجایی ای یار

کاوش در تاريخ براي خروج از بن بست

مرز ميان افغانستان و پاکستان، هم منشاء جنگ و هم کليد صلح

 

غالبا سماجت در مورد اين ژرفاي استراتژيک را با نياز ارتش به عقب نشيني در خاک افغانستان در صورت حمله هند به پاکستان توضيح داده اند: هرکسي که از پستي و بلندي سرزمين هاي منطقه اندکي آگاه باشد، چنين انديشه اي را پوچ و باطل در خواهد يافت. در واقع اين مسئله ريشه در تشويش هاي ژئوپليتيک دارد که به سر برتافتن افغانستان از شناسائي رسمي خط ديورند چونان مرز ميان دو کشور باز مي گردد.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

تولستوی؛ کالبدشناسی یک نبوغ

 

تولستوی را پیر دیر و مبدع نظریه نافرمانی مدنی هم خوانده اند. عدم حمایت بی قید و شرطش از انقلاب سال 1805 روسیه به خاطر خشونت هایی که اینجا و آنجا از سوی توده ها بروز می کرد، و مغایرت این واکنش ها با آنچه او نامش را "مقاومت پویا" گذاشته بود،

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

چند دیدگاه فلسفی در مورد فناوری

 

زن و مرد از دیدگاه علم شیمی-طنز

 

زندگی در جریان سیال جهانی

عقاب و زاغ


پورتال چیست؟

 osteoporosisپوكی‌ استخوان‌ ـ

آشنایی با عملکرد تروجان‌ها

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد

 Updated donderdag, 09 december 2010