زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

رمز و رازابر اختر ها  - تصویری از ناسا

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

جز تا تو زنده ام

فرید سیاوش

 

در فرايند روشنگري، جايگاه و حقوق انسان، خرد خودبنياد، خودانديشي، نقادي، دانش تجربي بر پايه مشاهده و آزمايش و استقلال دونهاد دين و سياست از يكديگر، موردتأكيد قرارگرفت؛ اما نبايد پنداشت كه درونمايه و آهنگ روشنگري در فرانسه، انگلستان و آلمان يكسان بوده است.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

اخلاق و سیاست در بازخوانی ماکیاولی

 

آیا ما بدل به ماکیاولیست های جدید می شویم؟ اگر هم بخواهیم درگیر این بیان کلیشه یی نشویم که ماکیاولی خود ماکیاولیست نبود، پرسش این است که آیا ما نهایتاً از سفسطه های لفظی و فریب ایده آلیسم و صلح طلبی ریاکارانه دست می کشیم تا رودرروی واقعیت درآییم، مگر بتوانیم به نحوی مسوولانه و جوانمردانه حریفش شویم؟

 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

 ده استراتیژی جدید امریکا برای رهبری جهان در قرن 21

نگراني از تجارت جنسي ناتو در افغانستان

 

آیا می دانید ؟

برای سلامتی قلب چگونه تغذیه کنیم ؟

طنز  

 شاهنامه ی جدید‏

جایگاه ناپیدای افغانستان در جاده ابریشم جديد

مکتب رواقی در گذر تاریخ تفکر

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated zaterdag, 10 december 2011