زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 


   به بحر رفتم و گفتم    

 

  

در امتداد بوطیقای متن

فرهود

فرید سیاوش

 

من گمان میکنم که طرح تیوریک یک مساله را نباید با حوزه ای پراتیک مغالطه کرد. افغانستان در شرایط موجود (از اقتصادی تا...) نه تنها با سوسیالیسم (که در جامعه پیشرفته سرمایه داری قابل تطبیق است) که سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی و نیو لیبرال دموکراسی به شکل هنجاری و نورماتیف آن در اوضاع کنونی آنگونه که در رویا ها شکل می گیرد تطبیق نمی گردد.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 زندگی و اندیشه های سیاسی توماس هابز

 توماس هابز(1588-1679)

  فلسفه هابز به طور کلی و به تبع آن اندیشه سیاسی او ، فلسفه ای عقل گراست.[12] به عبارت دیگر، بسیاری از تحلیل گران عقیده دارند که فلسفه هابز با وجود همه نقدها و مخالفت هایی که علیه آن ابراز شده است، از زیر بنای علمی و منطقی مستحکمی برخوردار است.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

تبارشناسی آیین و کارنامه احزاب سیاسی

 نجیب الله مسیر

 قلب

 !شایـعه پـایـان جـهان در شـب یـلدا

دانستنی های جالب

آرایش گام بگام

 

تاريخچه حيات

  فوکو، نقد و روشنگری

زهره روحی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

28
30   35

 

 Updated zondag, 23 december 2012