زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

hit counter dreamweaver
شمارش بازدید کننده ها
 

 

 

Lipdub OVO 2013   مرا ببوس    

 

همه میدانیم که در پیشاپیش نهضت های ناسیونالستی انگلستان فلاسفه و دانشمندان و هنرمندان نابغه ای قرار داشت که تا امروز بشریت خودرا مدیون آنان میداند و در فرانسه نیز دهها فیلسوف و هنرمند و عالم وجود داشت که عصری را بنام خود در تاریخ رقم زدند ( عصر روشنگری ) و موجبات انقلاب کبیر فرانسه را فراهم کردند.

 

 

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

گرگ فراموش شده ماکياول

نوشته چاپ نشده اي از ژاک دريدا

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

مكتب شيكاگو; بچه هاي شيكاگو

  از نظر من غيراخلاقي است; اگر دولت بخواهد مانع من شود تا كتاب هاي ماركس را بخوانم يا ماري جوانا بكشم، در هر دو مورد دولت سعي مي كند تا چيزهايي را كه من از آن استفاده مي كنم، كنترل كند. پول را از ثروتمندان گرفتن و آن را به فقرا دادن هم غيراخلاقي است.  

نظام دولت شهري و انديشه سياسي

مصئونیت قضایی را سیاسی نسازید!

داکتر طلا پامیر

بيگ بنگ - انفجار بزرگ

راوی شانکار استادِ بی‌نظیرِ ستارنوازی بود، بسیار پیش‌تر از آن‌که نسل هیپی‌هایی که موادِ مخدر سوختِ محرک‌شان بود چون بتی به دُورش حلقه زنند. نسلی که موسیقیِ بی‌نهایت زیبایِ برآمده از زخمه‌هایِ راوی بر سیم‌هایِ سی‌تار را به‌ترین هم‌راهِ مصرفِ ماری‌جوانا و ال.اس.دی یافته بود. ا

اشتباه مردانه در زندگی زناشویی

 

چگونه یک گوشی مناسب بخریم?

 

این بحث را برای نسل جوانی می شگافم که در قرن بیست و یکم در میدان بازی های زبانی و بازی های سخنی، مصروف انواع تولیدات و انواع بازی ها اند. بازی با متن ِ خود و بازی با متن های دیگران. ما در عصری زندگی میکنیم که برخورد ما با هر نوع نوشتارِ خواهی نخواهی رنگ فلسفی می گیرد. این فلسفه، فلسفهِ زبان است.

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 

 Updated donderdag, 07 februari 2013