زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

بهاران خجسته باد

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

hit counter dreamweaver
شمارش بازدید کننده ها
 

 

 

 

 

  هله نوروز آمد

فرید سیاوش

  از گذشته دور دغدغه و پرسشی جدیِ در محیط خلوت- شلوغ ذهن انسان در گردش است که راه درست فکر کردن و اندیشیدن کدام است؟؛ تفکر و اندیشه درست را از نادرست چگونه میتوان تشخیص داد؟ . احتیاج آدمی به یافتن روشی برای جلوگیری از خطا در اندیشه و فراگیری روش درست فکر کردن،  

 

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

  حکومت از دیدگاهِ جان لاک

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

نظریه های جدید در علم سیاست

سه مشکل قلبی متداول و راهکارهای آنها

 

کمر درد (علل,علایم , پیش گیری و درمان)

درباب چیستی متافیزیک

 

متافیزیک درصدد است چیستی این واقعیت ها، یعنی هستنده های بالفعل را براساس اصول کلیی که این هستنده های بالفعل بما هو را متجسم می سازند، دریابد. به عبارت دیگر، درصدد است چیستی یک هستنده بالفعل را براساس مشخصه ها یا اصول کلی آن دریابد که این مشخصه ها و اصول کلی در مورد دیگر

 

هشدار امنیتی

 

 

بزرگترین بدافزار دنیا

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated zaterdag, 13 april 2013