زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 
 
 

 
 
 

    عاشقی زیباست،زندگی زیباست 

 

در حاشیۀ بحث های تالار کنگره

ایدیالوژی وسیاست

برگردان وگزینش از: داکترنجیب الله مسیر

سکولاریسم تنها در گروی جدایی دین و دولت نیست،در پذیرش همزیستی اندیشه دینی وغیردینی نیز است.این تنها دولت سکیولار نیست که باید از دخالت روحانیت در امان باشد بلکه دین و باور های مردم و انجام فرایض دین نیز باید از دخالت بیمورد دولت سکولار وسکولاریست ها در امان بماند.

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

ابو علی سینا طبیب بود نه روحانی

 

شرق اسلامی برای رهایی دو گانه خود یعنی آزادی از وضعیت نیمه استعماری خود ورهایی از افکار جمود در بین خود باید یکبار دیگر اندیشه های فیلسوفان و جریان اندیشه عقل گرای تاریخ  خود را چون ابن سینا بررسی و بازبینی و به متون اصلی و موجود آنها به طور مستقیم مراجعه کنند.

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

از دولت- شهرها تا جهان- شهرها

 
 

 

 

انسان دگرگون شونده در اقتصاد بازار

اين هنجارشکني نو، آشفتگي هاي بزرگي را در گفتمان هاي امروزين به دنبال داشته است. هنجارشکني يادشده در پوشش بوي خوش آزادزيستي پيچانده شده است. اين آزادزيستي برپايه ي خودبسندگي افراد و گسترش آسان گيري در همه ي زمينه هاي اجتماعي و از جمله مرام جمعي بنا شده است.

 

 

تئوری های معاصر عدالت

هستی، اندیشه و زبان

 یادی از خانوادهء  ناظر صفر

به بدن خود گوش فرا دهیم و به دردها اعتنا کنیم

سرطان خون (لوکمی= Leukemia)

 

دردهایی که آقایان باید آنرا جدی بگیرند


 

رژیم غذایی ضد پیری

چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟

 

 

 

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد