زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   من اگر دیوانه ام زنجیر کو

فــرید ســـیاوش

  همه میدانیم که در پیشاپیش نهضت های ناسیونالستی انگلستان فلاسفه و دانشمندان و هنرمندان نابغه ی قرار داشت که تا امروز بشریت خودرا مدیون آنان میداند و در فرانسه نیز دهها فیلسوف و هنرمند و عالم وجود داشت که عصری را بنام خود در تاریخ رقم زدند ( عصر روشنگری ) و موجبات انقلاب کبیر فرانسه را فراهم کردند  

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

  سیر وحرکت نئولیبرالی؛ تمدن زدائی یا شادمان زیستن در مخاطره


  نئولیبرالیسم با اختصاص امکان فعالیت به شماری اندک و خشنودی ناشی از آن ، سیستم خود را از تحرک باز میدارد، و خود را در تقابل با خواسته هایش که برداشتن موانع برای افزایش مصرف است قرار می دهد  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

در جستجوی اورفیوس

 

موسی فرکیش

زوایای مکدر صلح و بایست‌های حکومت

مناظره؛ خلیلزاد و پروسه صلح

 صلح با طالبان؛ گذار از القاعده به دولت خراسان (داعش)

سازش ووفاق ملی

دکترنجیب الله مسیر

خوشبختی یک حس درونی نیست

گرسنه نخوابید

 بررسی ماهیت هیچ 

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated vrijdag, 28 juni 2019