زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

گلی سرخی تبعیدی، به  28 اسد زندانی

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تبســـم

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

  من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

فرید سیاوش

 

مطالعات در زمینه انسان و تاریخ مرا معتقد ساخت تا نگرش و تعریف جدیدی ار انسان و تاریخ ارایه نمایم .هدف من از این کار بمیدان انداختن مواد جدید برای تفکر و بحث می باشد، «زندگی» چشم براه درخشش افکار و مستی قلم های شما است.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

نگاهي به كتاب اعتراضات و پاسخ‌ها اثر دكارت

  دکارت، فرق میان واقعیت ذهنی و صوری را نه تنها درباره مفاهیم بلکه در مورد موجودات و اعیان خارجی نیز بکار می‌برد. در این مورد، واقعیت «صوری»، وجودی واقعی و خارج از ذهن است، در حالی که «واقعیت ذهنی» صرفاً یک وجود ذهنی و موضوع و متعلق ادراک است.  

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

طبیعت و رویکردهاى نوین در نقد ادبى

 

این موضوع بویژه در شعرى از او با عنوان «پرنده اهلى در قفس» آشکار است که طى آن تاگور به درد و رنج پرنده اسیر و دورماندگى او از طبیعت خود مى پردازد.

 

طرح خروج قريب الوقوع آمريکا از افغانستان

و بازگشت طالبان

نقدی بر"مفهوم روشنگری" نوشته آدورنو و هورک هایمر

افغانستان، اقتصاد بازار آزاد یا مختلط؟

نظام دولت شهري و انديشه سياسي

 

پیش شرط صلح اخلاق در روابط سیاسی

مشكلات زنان و ازدواج های سنتی و مدرن

طبیعی یا انسانی !؟

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد