زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

پس از این زاری مکن

فرهود و سیاوش

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت 33

  نادر شاه در راۀ استقرار امنیت و تصاحب قدرت

گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  ترسیم منحنی شخصیت و بر کشیدن کارنامه های سیاسی نادرشاه کار آسانی نیست. اکثر تحلیل گرانی که در بارۀ او قلم زده اند بیشتر تمایلات و دیدگاه خود را در وجود او پالیده اند تا دریافت منش و کنش واقعی او  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

اختراعاتي كه دنيا را متحول كرد

ادیسون

  اديسون ماشين را فنگراف نام نهاد ولي در ميان عامه مردم آمريكا بنام ماشين ناطق معروف گرديد. شايد كمتر اختراعي تا اين اندازه باعث حيرت عموم شده باشد. از روزي بفردايش نام اديسون شهره آفاق شد. روزنامه هاويرا جادو گر منلوپارك لقب دادند.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

 حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان

محمد عالم افتخار

ده تفاوت عمده بين مغز زنان و مردان  

 "خطابه"

اسبک مغز (hippocampus) هیپوکامب

ترانس سکشوال یا تراجنسی؛ زیستن در کالبد جنس مخالف

 کرفس: یک سبزی مفید برای تمام فصول

 

سیگار الکترونیکی چگونه کار می کند ؟

 

تناقض درونی نژادپرستی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated woensdag, 21 augustus 2019