زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت 06 07

  13 14
  16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 
 
 

 
 
 

  عشق من عشق من

فرید سیاوش

 

تاریخ نه جلوه هایی متوالی اندیشه مطلق است که مکانيسم حرکت و محرک آن نزاع دائمي انديشه مطلق (تز و آنتي تز و سنتز) و عشق او به رهايی از فراق باشد و نه صرفآ مبارزه طبقاتی و حرکت به طرف جامعه بی طبقه.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ادبيات و دخالت‌هاي ايدئولوژي

گئورگ لوكاچ

 

علاقه‌ی لوكاچ به مسایل اجتماعی و تاریخی زندگی انسان رنجبر باعث شد كه اهمیت خاصی به رمان تاریخی بدهد. او می‌گوید، فقط رمان تاریخی است كه می‌تواند توتالیتر بودن تاریخ را نشان دهد.

 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

!دیده شود چه میشود

هویت قومی یاهویت ملی

داکتر نجیب الله مسیر

منشا و سير تحولات در حق دخالت بشردوستانه

بدگمانی کابوس زندگی

 

دو سخنرانی و سه چالش

 

یک قطره اشک، جایگزین خون در تست دیابت

 شلغم؛ پاک کننده خون

 

 

بامیه و بیماری های قلبی

هفت قاعده‌ برای آغاز داستان‌نویسی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
29 30   34 35
36 37     42

 

 Updated zaterdag, 11 juni 2011