زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 این غم بی حیا مرا باز رها نمی کند

 نگارش: فرید سیاوش

  در این مقطع نه از صلح خبری است و نه از ثبات و مصئونیت و آبادی، شمشیر تجزیه در پیش چشمان ما هنوز برقک میزند. انگلیسها در مشارکت با پاکستانی ها  در تلاش ایجاد امارت دوم طالبان می باشند اگر نه در کل افغانستان حتمآ در جنوب افغانستان.  

 

سید جمالدین افغانی پیشآهنگ نهضت مشروطه  خواهی در افغانستان

قسمت نهم و دهم

  سید با مشاهده روز افزون نفوذ استعمار انگلیس در کشور های اسلامی اصلی ترین دشمن اسلام و مسلمانان را در آن روزگار، انگلستان میدانست و به همین دلیل به همۀ ممالک زیر سلطۀ انگلیس مسافرت کرد و چهره افسونگر و . ماهیت استعماری و افکار پلید آنرا برای ملل اسلامی آشکار نمود  

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 نگاه مارکس و گرامشی به جامعه‌ی مدنی

  در تحلیل مارکس، هم‌زمان دو تقسیم‌بندی رشد می‌کند، تقسیم‌بندی بین افراد محصور در حوزه‌ی خصوصی‌شان و تقسیم‌بندی بین قلمروی خصوصی و عمومی، یا بین دولت و جامعه. مارکس، ایدئ‌الیسم منافع همگانی را که دولت مدرن نماینده‌ی آن است در برابر انتزاعی بودن مفهوم شهروند قرار می‌دهد که اهمیتی اخلاقی دارد،  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

شكاكي ، بخشي از روشنگري است ؟

 ديويد  هيوم  David  Hume 1711 - 1776  

ده فرمان برای مراقبت از قلب

 

 

تاریخ پیدایش علوم

ننگاهى به فلسفه پيدايش آئين هاى نمايشى

مقايسه زخم هاي سرطاني و غير سرطاني

 

مضرات مواد آرایشی و زیبایی برای پوست

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated zaterdag, 13 juli 2013