زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

عاشقانه ها

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

یک درد و یک دعـا

مشعل حریر

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

   

 خبر داری    

فدرالیسمی تحمیلی

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

انديشه ها و آراى ويتگنشتاين

  آدمى زبان را در درون يك جامعه و در جريان آنچه ويتگنشتاين از آن به عنوان شكل زندگى ياد مى كند فرا مى گيرد. معانى واژه ها كاربرد آنها در حوزه عمل اجتماعى است، مفاهيم نيز كه به وسيله واژه ها بيان مى شوند در چارچوب بازى هاى زبانى و ظرف تعامل اجتماعى معنا و محتواى خاص خود را مى يابند  

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

شاهدخت و برده

جیمز هلمز جوانی که جامعه جهانی را تکان داد

 

هکرهای معروف دنیا

مثنوی رشد نامه بدون قید و شرط

خواص بی نظیر گردو یا چهارمغز

 

 

دستگاه خانگی تشخیص ایدز به بازار می آید 

 

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی؛

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان اینست که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن

 

شب  امتحان

 

افزایش قدرت مغز

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 

 Updated maandag, 06 augustus 2012