زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

مُرده بودم زنده شدم  

فــرید ســـیاوش

  گالیله، در جمهوری خورشید دیگر مرتد نیست، نه تنها تبرئه شده بلکه دادگاه تفتیش عقاید و دکان انگیزاسیون را تخته بند کرده اند. حتا به دستور قاطع و مؤکد پاپ اروین هشتم، لقب دانشمند قرن را برایش اعطا نموده و عضویت رفیق گالیله رادر دفتر سیاسی حزب  

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

لویی آلتوسر: کمونیسم همه‌جا هست، حتی روی پشت‌بام

  متعلق به دولت و این یک مشکل است، زیرا همه به عبارت دستگاه‌های ایدئولوژیک عادت کرده‌اند. نمی‌دانستم که گرامشی از عبارت دستگاه‌های هژمونیک استفاده کرده است. این همان چیز است، فقط دولت ناپدید می‌شود. من خیلی حواسم هست که دولت را نگاه دارم، زیرا مهم‌ترین چیز است: این‌ها دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت هستند.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

کالبد شکافی یک بحران سه گانه

   آیا این بحران مالی است که در مرحله دوم، اقتصاد واقعی را آلوده کرده است؟ یا با بحران انباشتی روبرو هستیم که کانون آن در اقتصاد واقعی قرار دارد ؟  

ناسا؛ روز قیامت در راه است

 

نیروهای خارجی در افغانستان و حساسیت‌های فرهنگی

(شب سیاه)

  لب پایین اش را با دندانهایش جوید و یادش از چند ساعت قبل آمد که ستار خان از روبروی قصابی اش تیر میشد با زنی قد بلند که برقع ای فرفری به سر داشت و دامنی خالدار بلند ، که خالهایش در زیر آفتاب برق می زد و گاهی شانه اش به شانهٔ ستار خان اصابت می کرد  

(Dementia)زوال عقل  چیست؟

 

 

کشف ۲۲ ژن مرتبط با هوش

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated zaterdag, 30 september 2017