زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تاج محل

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

    امشب که در درون اساطیر نشسته ای

په مخ کی

 

آیا وظیفه ما طرح پرسش هاست یا ارایه پاسخ ها ؟ آیا ما میتوانیم بدون نقد خود آگاه و گذار خود اندیش بسوی طرح ها کشانده شویم ؟  به این گمانیم که یکی از عیوب نهفته در موقعیت ما، ظرفیت واقعی خود را نشناختن است، وقتی که از موقعیت حرف میزنیم هدف ما از چگونگی قرار گرفتن فرد- فرد و احاد جنبشی که به جنبش روشنفکری مسما شده است، میباشد..

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

دیالکتیک روشنگری

  آدرنو  به عنوان یکی از رهبران "جدال پوزیتیویسم" در جامعه شناسی آلمانی، نقش کلیدی در بازسازی دانشگاههای آلمانی داشت. البته این درگیریها مانع او برای انتشار کتب بیشمارش در نقد موسیقی، دو جلد دیگر "یادداشتهای ادبی"، کتابهایی در زمینه فلسفه هگل و فلسفه اگزیستانسیالیست، و مقالاتی در باب جامعه شناسی و زیبایی شناسی نشد.  

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

جاذبه جنسي

به یاد لوی استروس، کاشف بزرگ ساختارها

تخم مرغ را از برنامه غذای خود حذف نکنید

 

 

زردچوبه 'سلول های سرطانی را می کشد

بیگانه گان،چهره های ناخوش آیند

فتح طبیعت و نهیلیسم

چه تابان است گهی با شور چگوارا

میتوان از زیر خنجر تا به تیر باران رسید؟

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

 

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد