زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ای قوم به حج رفته کجائید ، کجائید؟

تلاش روشنفکران براي ورود از

حاشيه انديشه به متن سياست

حمزه واعظي، پژوهشگر مسايل اجتماعي افغانستان

 

روشنفکران و فعالان اجتماعي و سیاسی در هر جامعه و هر زماني، نقش هاي مشخصي داشته اند. اما روشنفکران و فعالان اجتماعي و سياسي افغانستان در چند سال اخير در کدام عرصه ها فعال بوده و چه دست آوردهايي داشته اند؟

 

تاریخ اندیشه مدرن

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

اندیشه جان لاک در حوزه فلسفه سیاسی

 

هدف حکومت مدنی قانونی و مشروع، حفظ حیات، آزادی، سلامت و دارایی شهروندان تا حد ممکن و پیگیری و مجازات کسانی است که حقوق دیگران را نقض می کنند. همچنین حکومت مدنی به دنبال خیر عمومی است. حتی اگر در تضاد با حقوق افراد باشد، اما حکومت مدنی غیرقانونی در حفظ این حقوق شکست خورده و ادعا می کند .که حق اعمال قدرت خودکامه بر افراد و نقض حقوق آنان را دارد

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

تاريخ پنهان جنگ جهاني دوم

متلونه زموږ د ولسونو  ارزښتناک،ویاړلې ادبي او فرهنګي میراث

 

آیا حافظه شما طبیعی است

 

زبان و مغز

برهنه خوشحال

سنگ کيسه صفرا

 ADHD (پر تحرکی) چیست؟

چین را بهتر بشناسیم

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد

 Updated zondag, 28 november 2010