زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

  آی دریا

فرید سیاوش

 

اما یک معما تا هنوز ذهنم را به خود مشغول داشته است که چرا همه فیلسوفان و دانشمندان ریش های مبارک شانرا در آن جشن خورشیدی تراشیده بودند و نیچه حتا بروت هایش را تراشیده بود؟!

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 هگل ، فيلسوف و نقاد مدرنيته

  هگل مي گويد ما بايد اجازه دهيم که فلسفه خود سخن بگويد و فرصت يابد که حديث نفس کند. به اين تعبير، درسي که هگل به ما مي دهد اين است که اجازه دهيم تمام اضلاع متعدد تجربه انساني به نحوي خود را ظاهر کند. اين منظر در هگل که با روش پديدارشناسي انجام مي شود، نويد شکفتن پديدارشناسي در معناي هوسرلي کلمه را مي دهد.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

نقد فلم

فرهود

 

 آغاز عصر ترامپ...

 

 ترامپ با افغانستان چه خواهد کرد؟

نیم نگاهی به رابطه هنر و سیاست

 

نابر تفکر فیلسوفان و نظریهپردازان مدرنیته، فرهنگ امری است تابع عقلانیت غرب. عقلانیت ورای تاریخ و فرهنگ است و فرهنگ،  هنر و صور دیگر تمدنی نیز تابع عقل غربی است.

 

فیزیک‌دانان هیچ مطلق را دستکاری کردند!

 

چرا هنگامی که پلک میزنیم دید ما تار نمی‌شود؟

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated maandag, 02 april 2018