زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت 06 07

  13 14
  16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

    آمد نفس صبح  و سلامت نرسانید 

طنز                                                            

فرید سیاوش

مصر، تونس و سناریوهای محتمل

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

نگاهی فلسفی به شیاطین و جنایت و مکافات داستایفسکی

 

داستایفسکی آن را در پرنس میشکین نیز نشان می‌دهد، آنجا که پرنس به روگوژین می‌گوید در آن لحظه به نظرم آمد که مفهوم این گفته خارق‌العاده یعنی دیگر زمانی در کار نخواهد بود را درک کردم

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

 

زنی را می شناسم من

زنی آبستن درد است        زنی نوزاد غم دارد

زنی می گرید و گوید       به سینه شیر کم دارد  

حدیث بیش و کم ماؤیسم باوران ما

 داکتر و .ع خاکستر

آیا میدانستید !؟

از خشم و نفرت تا انقلاب

رهنمود افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوان

 

10 قابليت عجيب "فلش USB "

تقلب در هنر و هنر تقلبی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
29 30   34 35
36 37     42

 Updated woensdag, 23 februari 2011