زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت 06 07

  13 14
  16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

    چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی 

 

جمال عزیز  تشکر از نامۀ بحث انگیز شما، ما همگی در فصل پرسش ها نفس می کشیم، من خود دهها

پرسش دارم ؛اگز پاسخ ،پرسش های خود را در کنگاش زیر نیافتید ، پاسخ ها را با هم جستجو خواهیم کرد!

 
 

        کنگاشی در کتاب؛

  

 نویسنده: فیلیپ کاروین کارمند عالی رتبه ملل متحد در افغانستان                     

مترجم: حکیم سروری اسبق معاون صدراعظم جمهوری افغانستان                  

فرید سیاوش

 

به استقبال از هشت مارچ روز جهانی زن

 

هشتم مارچ نام مستعاری برای لحظه هایی از تاریخ گشته است،زن ستیز ترینان عالم ،نیز هم اکنون این روز را برسمیت میشناسندهشتم مارچ اگر قطعه قطعگی عزم زنان را بسوی رزم و یکپارچگی میبرد،آگاهی و احساس خاک  گرفتهء  مردان را نیز میشرماند و صیقل میزندهشتم مارچ هشتاد بار دگر شکوفه باران خواهد شد و لبهایی وجود خواهد داشت که هشتاد بار دگرهمچنان دوخته بماند

 

مرد ها بخوانند

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

کنفوسیوس خردمند در جستجوی دولت عادل

 

حکومت هنگامی نیک است که امیر، امیر باشد

 و وزیر، وزیر و پدر، ‌پدر باشد وپسر، پسر

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

در اروپا افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد

چهارعمل اصلی

مرگ خورشید، آیا پایان زندگی زمین است؟

داستان فرعون و شیطان

 

"انسان گلوبال " پارادايم قرن بيست و يکم

چه کار کنیم تا کمتر سرما بخوریم

 

آغاز جنگ جهانی سایبری

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
29 30   34 35
36 37     42

 

 Updated zaterdag, 12 maart 2011