زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

نگو موره/غزال

 

اِروتیزه کردن کلیپ های آهنگین

محمد شاه فرهود

 

"اگر این مداخلات توقف نکند، طالبان به یک تحریک مشروع مقاومت مبدل خواهند شد"

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

مارکس، مارکسیست ها و دولت

  آیا دولت هگلی یک دولت حقوقی است

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

درامدی بر باز شناختی تجدد خواهیو نخستین مرحله رفورم درافغانستان

مدرن سازی افغانستان ازکجا آغازشد؟

دکترنجیب الله مسیر

دگرسازی سیستم سیاسی ونقش آن درفرایند همگرایی وآشتی ملی

گذاراز بحران عمومی به آرامش ملی

خانه وخانواده ،کانون خوشبختی وسعادت

كيسه بُر

ازمجموعه داستانی "ابجد"

 

خطای دید باور نکردنی

در این شکل شما سه تصویر میبینید. تصویر
وسط سیاه و تصاویر چپ و راست رنگی . تصویر راست به سمت راست میچرخد و تصویر چپ به سمت چپ . نکته جالب این است که تصویر سیاه وسط هم میچرخد و اگر آن را همزمان با یکی از تصاویر چپ یا راست نگاه کنید با همان تصویر و به همان جهت میچرخد.

 
   

سرطان پروستات چيست؟

قصه گفتن براي تكامل مغز نوزاد لازم است

تست شخصیت شناسى

 

10 قدم برای جذب انسانها

 

عنصرهاي جديد با نام هاي

 يونانتريوم ( Ununtrium ) يونانپنتيوم و (Ununpentium)

آیا پختن غذا باعث تکامل انسان شد؟

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد

 Updated dinsdag, 08 februari 2011