زندگی╗ ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت╗

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تبســـم

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

قلب زخمی "وحدت نیرو هایی همسو" میخ کوب دیوار خودخواهان

 

  مایکل جکسن وآهنگ های ماندگار

They Don't Care About Us / Earth Song/ THEY DON┬┤T CARE ABOUT US

 

ما بر جاده های گل پوش تاریخ ایستاده نیستیم

فرید سیاوش

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت شصت و نهم

چرخش ها در سیاست 

مهمترین شرط ایجاد و قوام گیری چنان سازمانی عبور از مرحلۀ اندیشه ای ماقبل مدرن می باشد-همان مرحلۀ که یک جامعه،تنگ نظری های قومی،مذهبی،زبانی و محلی را پشت سر میگذارد و از نظر فکری وارد دنیای جدید می شود

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

رهيافت ميشل فوکو به تاريخ

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

تنهایی فطری و تنهایی در دنیا

 

 مدرنیسم تا پست مدرنیسم

مااسطوره و واقعیت

آن سوی جست وجو

شــب شــــــعر شاعر زنا ن افغانستان در وین

نگاهی به تاریخ ضد روشنگری

حسرت تلخ آن جا نبودن

محاسبه میزان خواب مورد نیاز بدن

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد