زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

 

فرهنگی،   سیاسی،    اجتماعی و  فلسفی

 رسانه های تصویری

افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سخت ویرانم

فـــــرید  ســــیاوش

 

رویکرد دقیقتر از مساله اینست که؛ تاريخ نه جلوه هایی متوالی اندیشۀ مطلق است که مکانیسم حرکت و محرک آن نزاع دایمی اندیشه مطلق )تز و آنتی تز و سنتز( و عشق او به رهایی از فراق باشد و نه صرفآ مبارزه طبقاتی و حرکت به طرف جامعه بی طبقه.

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

فلسفه زبان از منظر مولانا

  مولانا لفظ یا زبان را برای توصیف و تصویر جهان برون و درون از ذهن دارای کاستی می‌داند. این درک او بر نسبی‌گرائی و تکثرگرایی شناخت‌شناسانه و دین‌شناسانه او موثر است. سراینده مثنوی، در یک تمثیل زبان را به ابزاری هم‌چون دستگاه رصد سیارات تشبیه می‌کند.  

  از سیاوش بخوانید

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

در ستایش روشنفکر قرن بیست و یکم

  روشنفکر در قرن بیست و یکم، اگرچه از روش و منش ژان پل سارتر و نظیر او فاصله میگیرد، لیکن اعتراض و نقد اجتماعی را رها نمی کند. (و این نقش منتقد اجتماعی در کشوری چون ایران دوچندان است). روشنفکر تنها واسطه‌ای میان قدرت و جامعه مدنی ست، لیکن قدرت را هدف قرار نمی‌دهد،  

انديشيدن به جهانِ نو

  جایگاه افغانستان در نظم جهانی پرتلاطم

عطیه قرن ۲۱؛ آیا تاریخ به پایان رسیده است؟

فاجعه کرونا و فرشته نئولیبرالیسم

نسل پنجم (G5) 

اندیشه‌ای در باره پاندمی و پیامدها

انديشيدن به جهاني نو

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

 

 

 

 

 

 Updated zondag, 28 juni 2020