زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

از ناز چه میخندی بر دیده که می گرید  

فــرید ســـیاوش

 

گفتم: من خوشبختی می خواهم.

 پاسخ داد: نخست (من) را حذف کن. برای اینکه حکایت از نفس دارد.

سپس (می خواهم) را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد.

 

 

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

درآمدی بر پدیدارشناسی تجربه و آگاهی

  اساساً پدیدارشناسی ساختار انواع گوناگون تجربه برگرفته از ادراک حسی، اندیشه، حافظه، تخیل، عاطفه، خواست و اراده را بررسی می‌کند که متعلق است به آگاهی جسمانی، تجسم عمل، فعالیت اجتماعی ازجمله فعالیت زبانی.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

شيوه ماليخوليايي در سياست

  سياست حتي در تند و تيز ترين شکل هايش هم تقريبا همواره از برخوردهاي طبقاتي به دور مانده، حيات سياسي امريکايي غالبا براي افرادي که داراي احساس شديد خشم بوده اند، مانند يک سوپاپ اطمينان کننده عمل کرده است.  

ایدئولوژی از منظر لویی آلتوسر

 

انتخابات المان: زلزله سیاسی دیگر

عشق آفتابی

  لب پایین اش را با دندانهایش جوید و یادش از چند ساعت قبل آمد که ستار خان از روبروی قصابی اش تیر میشد با زنی قد بلند که برقع ای فرفری به سر داشت و دامنی خالدار بلند ، که خالهایش در زیر آفتاب برق می زد و گاهی شانه اش به شانهٔ ستار خان اصابت می کرد  

(Dementia)زوال عقل  چیست؟

 

 

همه ما، نتیجه جهش های ژنیتیکی هستیم

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated zondag, 29 oktober 2017