زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

  آی دریا

ما راه فردای خود را باید امروز تعیین کنیم

فرید سیاوش

  کدام آلترناتیو سرنوشت فردای جامعه و مردم را رقم خواهد زد؟ یکی از آن پرسش های اصلی، اساسی و کلانیست که بالای سر و درون ذهن روشنفکر و ترقیخواه افغانستان در گردش است. تحلیل و تجزیه، تاویل و تفسیر وضعیت موجود که افغانستان در آن شط میزند آیه های زمینی شده اند.    

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

نیچه، دین و حقیقت

  از کسیکه کتابخانه دارد و کتابهای زیادی میخواند نباید هراسید! ازکسی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آنرا مقدس می پندارد! ولی هرگز نخوانده است.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

پدیده و تضادهای آن 

  هنگامی که ماده را همچون یک مفهوم کلی در نظر داشته باشیم صرفاً محصول تفکر و تجرید است. انگلس در دیالکتیک طبیعت می گوید: ما تفاوت های کیفی اشیا را هنگام یک کاسه کردن آنها به صورت اجسامی جسماً موجود تحت ماده از نظر می اندازیم  

بازیابی تفکر استراتژیک و عمل سیاسی

 

 

بدون حقیقت، آزادی وجود نخواهد داشت

ایدئولوژی از منظر لویی آلتوسر

  آلتوسر بعد از بیان این دو مکانیسم، بر مکانیسم ایدئولوژیک دولت تأکید می‌کند و سعی دارد کارکرد این مکانیسم را آشکار کند. در ابتدا او از ایدئولوژی تعریفی ارائه و آن را در مقابل تعریف مارکس قرار می‌دهد و با نقد آرای مارکس در باب ایدئولوژی یک‌قدم از مارکس فراتر می‌رود  

آیا براستی زمان وجود دارد؟

قدرت عجیب طلسم 'چشم ‌زخم'

تبعات زندگی در جوار میدان های الکترومغناطیسی

فرید سیاوش

 

توته، نامی است که بر این گونه متن  گذاشته شده است. توته می تواند متنی باشد که  در آن یک قطعه عکس یا هر شکل دیگری از تصویر،  به حیث یک سطر یا مصرع  کاربرد پیدا کند. فضای موجودۀ دیجیتالی، امکانات جدیدی را برای ژانر های متفاوت متنی گشوده است.

 

گنجور

 

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated maandag, 14 mei 2018