زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 ابر سیه کشیده موی تو

 

مهریار بندۀ آزاد شد

دولت ها هستند که ملت ها را پدید می آورند، نه ملت ها دولت ها را

 

"ملت" منحصرا به دوره ای خاص و از چشم اندازی تاریخی به سده های اخیر تعلق دارد. "ملت" تا جائی جوهر و ذاتی اجتماعی به شمار می آید که به گونه خاصی از دولت سرزمینی مدرن یعنی دولت ملت پیوند خورده باشد.

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

حقيقت اخلاقي يا رفاه ليبراليستي ؟ 

جان ديويي

 

وظيفه اصلي تاريخ فلسفه، نشان دادن دليل جدايي و غلط بودن مقوله هاي : ذهن-عين ،آگاهي-شناخت، روح-ماده، است چون شناخت ابزاري براي نزديكي به ماهيت واقعيات نيست بلكه كوشش براي خلق و كشف واقعيتي جديد است 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

پژوهش و مقوله پرسشگری

       

بیژنپور آبادی

 

اسکندر کبير و بازپسين اعقاب شگفتي آفرين او

تحلیل مفهومی از ضرورت ایدئولوژی

 

 

تقدیر تاریخی انسان مدرن

دانستنی های بدن

رهبران موفق چگونه فکر می‌کنند؟

خودت را باور داشته باش

خش خش خشونت

 

شخصیت خود را بشناسید

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد