زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 منم زادهِ دامن کوهسار

سخنرانی حشمت رئیسی متفکر و فعال سیاسی  در تالار اندیشه

 نگارش: فرید سیاوش

   به فردیت رسیدن نظمیست که نیروی مقاومت آگاهانه‌ی افراد را از فلج شدن نجات میدهد.  بررسی های دورکهایم و پارسونز  چشم اندازی را می گشایدکه از منظر آن، امکان گسست از سنن و کثرت پذیری کارآمد همچون بخت و اقبالی جدید برای رشد فردیت تعریف می‌شود.  

 

قسمت 15 و 16

محمود طرزی نوآورار مبتکر و طراح سیاست های بزرگ

 در نهضت مشروطه خواهی افغانستان

 

در جامعه ای بالنسبه سترون که در طول تاریخ همیشه قبل از موعد مقرر به زایش نشسته و عمدتآ نوزادهایی غضروفی به دنیا آورده است ولادت و پیروزی نهضت مشروطه یک حادثۀ استثنایی ، حیرت انگیز، غیر معمول و خارق عادت روزگار در سر زمین ما بود. بار نخست از صدر تا ذیل دم از حاکمیت قانون و بالا کشیدن ارادۀ مردم، تفکیک قوا و تاسیس جامعۀ مدنی میزند.

 

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

قرارداد اجتماعی

  ژان ژاک روسو

  به نظر روسوی انقلابی، فقط برای حفاظت از این قدرت و حق مشروع است که قراردادهای اجتماعی بر پا می‌شوند. وضعیتی که آدمی را از حالت طبیعی به حالت مدنی سوق می‌دهد، تا عدالت را به جای غریزه و ندای وظیفه را جایگزین شهوات نفسانی کند  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

  انتخابات آینده افغانستان؛ کابوس عقبگرد و رویای تجدد

فیلو جامعه شناسی

  شهریار ماکیاولی

 فلسفه‌ی تحليلی و فلسفه‌ی زبان

 زبان چیست؟

 بزرگی پروستات، دلایل و درمان

 

 

بی میلی جنسی زنان

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated donderdag, 29 augustus 2013