زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 روز عشق

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

شیپورِشیطان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تاج محل

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

بگو که دغدغهء عشق را کجا ماندی ؟

 

 من بندۀ آزادم  

 

برون آمدن ازخود و پریدن از لاک های پولادین،بمعنای برسمیت شناختن آزادی است. تن دادن  به تفاوت و چندین صدایی در واقع برسمیت شناختن اندیشه و اندیشیدن است .

 

دولت شُل و دم زدن از صلح

سید نظام الدین وحدت

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

هفت انتقاد  به نظريه تكامل

داروين 

«تنازع بقا» و «بقاي اصلح»

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

دغيرت چيغي خپلي آزانګې خپرې کړې

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

مولانا از بلخ تا روم با وحید قاسمی

مطربا نرمک بزن تا روح بازآيد به تن
چون زنی بر نام شمس الدين تبريزی بزن


تاریخ اندیشه مدرن

فصل سوم

 بینش ِ نوین ِ فرانسیس بیکن

در افغانستان، هند و پاکستان در برابر هم قد علم مي کنند

از کجا معلوم که ما برحقیم؟

رابطه اندیشه سیاسی با اخلاق در معادله ای دیالکتیکی

«نومن» (noemen) و «فنومن» (phenomen)

طنز  برف سوگوار

 

فشار خون چیست؟

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد