زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی
 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

 

 "رویای من"

بیا با عقل نوروزی کنار برگ نیلوفر بکش آواز بزن تنبور

فرهود

  تبر از سر نمی پرسد   گلو سرب است   ورق مبهم   دهانِ سایه ها تنگ و  جماعت گیچ  

   

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

انگلس: نظریه‌پرداز جنگ و  انقلاب

 

شهرت فردريش انگلس بهعنوان نظريه‌پرداز نظامى از ميانه‌ى قرن بيستم به‌بعد به‌طور جدی تثبيت شده است، به‌خصوص در ميان همه‌ی آن افرادى كه به‌هنر جنگ و تاريخچه‌اش علاقمندند. معهذا اين شهرت همواره برپايه‌اى مستحكم استوار نبوده است.

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

منشورملی

داکتر نجیب الله مسیر

آیا پیمان وستفالی جایگزین سایکس پیکو خواهد شد؟

نوروز جلوه ی ماندگار

بدون حقیقت، آزادی وجود نخواهد داشت

 ناصر نجفی

  شایدتصور کنیم که همین تناقضات است که ساختارگرایی را ، طبق فرایندی که کوهن انقلاب های علمی می نامید از مرکزیت خارج می کند وَ با گذراز استبدادِ ساختارگرایی ، ساخت گشایی و اوراقگری ی پسا ساختار گرایی و تنوعِ ساختاری ی پسا مدرن را پیشنهاد می کند.  

نابودی سرطان پستان در کمترین زمان

چشمک زدن به دریچه ها

 پنج نوشيدنی الکلی مفید برای قلب

جهانی کردن و مسئله زنان

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated woensdag, 21 augustus 2019