زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تبســـم

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

دستِ تو روزی از این موج سیه قوی سپید خواهد ساخت

 

 آسمانه  عبدالباری جهانی 

 

 آزاده ای بر بلندای معرفت و شجاعت

داکتر عبدالرحمن محمودی

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت شصت و ششم

آخرین سال نظام جمهوری

من در زندان بودم  و آقای ضیاءالحق مرا از زندان خواست و به بیمارستان راولپندی انتقال داد.در آنجا او با من در مورد مسالۀ افغانستان مفصلآ صحبت کرد

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ژان بودریار فیلسوف وانموده ها

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

 چرنیشفسکی     

ساخاروف

 

پلخانف

بردیایف        

 

 نژاد بزرگوار    وثوق    لیونی مینی- ایوب

ناتو ضامن تامین امنیت جهانی؟

مثلیکه پتاقی افغانی زیر پای شان ترقیده

پاکستان سرزمین تناقض های آشکار

چرا نوجوانان تا دیر وقت بیدار می مانند

 

مصرف ویتامین ها می تواند عمر را کوتاه کند

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد