زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

شیپورِشیطان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تاج محل

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

په مخ کی   

مولوی و هرمنوتيك فلسفی

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

تاریخ اندیشه مدرن

فصل دوم

طلوع قرن هفدهم- اسکولاستیسم ارسطویی

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

 
  از میان مطالب و مقالات

   

 

گاندی ، مبارزات و آموزگارانش

پديدار در كانون تفكر

عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

الفبای حافظه

معامله و آشتی با «طالبان» !؟

تنش ميان افغانستان، هند و پاکستان

پیش‌بینی‌های امانوئل والرشتاین از جهان امروز

عابر  آواره

 

راحله یار

عابر آواره به آواز

 «هوشنگ زکریا»

لستِ سیاه

نورالله وثوق

شوونیسم ایدئولوژیک بیماری دوران کودکی

موم عسل از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری می کند

چگونه فرزندانمان را از خطر اعتیاد برهانیم

 

پرسش های فرید سیاوش و پا سخ های خواجه بشیر احمد انصاری

قسمت اول

مغز کافر و دل مسلمان

 

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد