زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

جنگلت سبز و چراغان  هشت مارچ

رسانه های تصویری

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تبســـم

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

گر زلف پریشانت     

 

فرید سیاوش

 

من گمان میکنم که طرح تیوریک یک مساله را نباید با حوزه ای پراتیک مغالطه کرد. افغانستان در شرایط موجود (از اقتصادی تا...) نه تنها با سوسیالیسم (که در جامعه پیشرفته سرمایه داری قابل تطبیق است) که سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی و نیو لیبرال دموکراسی به شکل هنجاری و نورماتیف آن در اوضاع کنونی آنگونه که در رویا ها شکل می گیرد تطبیق نمی گردد.

 

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت شصت و پنجم

تشدید بحران در منطقه و افغانستان

کودتای ناکام سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۳ و شورش ۱۹۷۵ گروه های اسلامی در مناطق بدخشان و پنجشیر و لغمان دولت محمد داود را در موقعیت متزلزل قرار دادند. رژیم جمهوری با یک جنگ واقعی اما اعلام ناشده روبرو گردیده بود.

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

اندیشه جان لاک در حوزه فلسفه سیاسی

 

 به نظر لاک استفاده از عقل برای فهم حقایق و تمدید کارکرد درست نهادها، گامی است در جهت بهینه سازی و توسعه زندگی افراد و جوامع، هم از بعد مادی و هم از بعد معنوی. این خود پیروی از قانون طبیعی و تحقق اهداف الهی برای بشر است.

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

ریشه یابی نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها وفرایافتی برای برونرفت از تنگناها و بن بست ها

طرح ؛ راه هایی برونرفت از بن بست کنونی در کشور

عزیز آریانفر

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

بلای جان

نورالله وثوق

رفـیــق!

راحله یار

مضحک

امین آریبل

 

 !سنگسار، آغازی برای اندیشیدن

چشم مصنوعی که بینایی را به نابینایان باز می گرداند

 
   
 
 
   

تحرک شدید از خطر سرطان سینه می کاهد

 
   
 
 

وقتی كه یك جریان تبدیل به سیلاب می‌شود

   

آیا میان عشق و نفرت فاصله‌ای هست؟

اطلاعيهء انجمنِ فرهنگی افغانهای شهرِ آرنهم و نواحی همجوارِ آن

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد