زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تاج محل

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

عشق از نور لبت آویخته

  بنگیچه

چطور یک استخوان تاریخ را رقم زد؟

بمب گذاریها در پاکستان و افغانستان؛ تحولات تازه ای در راه است؟

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

آنجایی که روسو ناکام می‌ماند

  روسو بر این باور بود که آزادی طبیعی نیاز به ایمن شدن بیشتر ندارد، زیرا فرد به یک مفهوم از طریق «اردهی عمومی» بر خودش حکومت میکند. اما همانگونه که مشاهده شد اندیشهی روسویی از «اردهی عمومی» تدبیر حفاظتی ناکافی در برابر استبداد است و در جهان واقعی شهروند منفرد به نحو فزایندهای قربانی منافع دولت میگردد.  

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

ناسا، در جستجوی آب در کره مهتاب

تبار وسوسه‌ها

نورالله وثوق

 

جامعۀ مدنی، پیش زمینۀ مهمی برای دموکراسی

ملک ستیز، پژوهشگر ارشد

ما باید دیدگاه خود را در قبال جامعه و فرهنگ افغانستان تغییر دهیم

 قهرمان جهان در سال2009

 قهرمان جهان در سال 2008

 (MMA)  سیر بهادر زاده ورزشکار افغان قهرمان جهان در مسابقات

رقص پدیدارشناسی هرمنوتیکی بر فهم

! جوان نگهداشتن مغز

عشق از نور لبت آویخته

روانشناسی خانواده

کشف بقایای یک موجود کهن شبیه انسان

فلم ویدیویی

این بلا شاید زنسل گژدم است

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد