زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

شبکه جهاني تلويزيون آريانا

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

 

ناوگان وسواس

 

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق

فصل بي ستاره

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

دیگــر سـایت هـا

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت چهلم

تشدید بحران در حکومت مشروطه خواهان دوم

یکی از جریان های سیاسی پیشرو و هواخواه نظام مشروطه

 در افغانستان حزب وطن به سر کردگی میر غلام محمد غبار بود

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

«حزب وطن»پیش از اینکه خارج از محدوده های نفوذ روشنفکران شهری اقتداری بهم رساند با شدت عمل حکومت وقت مقابل می شود و طومار فعالیت های علنی شان برچیده می شود.

هیاُت رهبری حزب وطن زندانی میشود و ارگان نشراتی آن از نشر باز میماند.از آنجا که آرمانهای دموکراتیک محصور به کنش های محافل دانشجویی و کارمندان میان رتبه و پائین رتبۀ دولتی بود به آسانی میدان را خالی و قربانی استبداد دیر پا و نا محدود می شود.پس میتوان  نتیجه گرفت که نهضت های دموکرایک در افغانستان پیوسته با انقطاع ها و گسست ها مقابل بوده ودر نیمه راه از نفس افتاده اند.

 

 

نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم

.

جیمز پتراس

پسامارکسیسم دارای یک تحلیل، یک نقد و یک راهبرد برای توسعه در جهان است و عمده ترین ایدئولوژی محکوم شده در مباحثات آنها مارکسیسم است. با این حال این ایدئولوژی قادر به تشخیص بحران های سرمایه داری  و تضادهای اجتماعی (نابرابری و قطبی شدن اجتماعی) در سطوح ملی و بین المللی که فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه آنها قرار دارند، نیستند

 

 

بنیان افگنی متن

 

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

بيرونى طبيعت گرا و عقل گرا

تعصب چشمان بينا را كور و گوش هاى شنوا را كر مى كند

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

نگاهى به انديشه پيشرفت در فلسفه تاريخ

فقرتاريخى نگرى

پوپر ، وبر و رويكرد عقل گرايي درتبیین اجتماعي

 

ماکس وبر

 

کارل پوپر

 

 
كارزبان

 و قدرت

ع.حسين .ک

متافیزیک

 ابن سینا

ترانه جوانبخت

د شگو

 کوټ

کرگر

 

 

ســـیب، نماد زیبایی و تندرستی

 

 

 

 
   
 
 

 

 

وروشنفکر افغان نماد بی اتفاقی ، تعصب وخود خواهی

سیب از بی اتفاقی ما عرق شرم بر رخسار آورده است،وای بر حال ما !

 

  زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

 

آئــيـن عـيــاری وجـوانمردی-22

دکتور غلام  حيدر « يقين »

 
   
 
 
   

جمهوري هاي نوپيدا و قدرت هاي بزرگ

 
   
 
 

مرثیه ای بر رویای انسانیت

   

خطاهاي تاکتيکي، برخورد استراتژي ها

چگونه روابط خود را بيمه كنيم؟

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1386 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد