زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

به بهانۀ 8 مارچ

رسانه های تصویری

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تبســـم

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

خانۀ دل          فاصله ماصله نمانه     

 

قسمت دوم

نگاه تازه به جنبش" چپ" افغانستان و ضرورت نو سازی فکری آن

نقدی بر نقد  آقای مازیار رازی

 

  یاسین بیدار

 

يادداشتی  در مورد  مقاله ی ی. بيدار

مازیار رازی

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت شصت و پنجم

تشدید بحران در منطقه و افغانستان

کودتای ناکام سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۳ و شورش ۱۹۷۵ گروه های اسلامی در مناطق بدخشان و پنجشیر و لغمان دولت محمد داود را در موقعیت متزلزل قرار دادند. رژیم جمهوری با یک جنگ واقعی اما اعلام ناشده روبرو گردیده بود.

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

افغانستان هدف و یا شریک استراتژیک ایالات متحده امریکا ؟

سید نظام الدین وحدت

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

فـرا تـاريـخ

گذرى بر فلسفه پسامدرن تاريخ از ديدگاه هايدن وايت

 

يكى از دستاوردهاى اين شيوه تفكر قبول چندآوايى و شكستن سيطره انديشه هاى جزمى است. درحالى كه، در نظام فكرى فوكوياما، همچنان بر سيطره ايدئولوژيك و همانندسازى تأكيد شده است.

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

آینده افغانستان

   
  از میان مطالب و مقالات

   

 

سیر بهادر زاده از افغانستان قهرمان سنکین وزن جهان در جنگ وزرشی 

     (گزارش مختصر از چند مسابقه(1)    مسابقه تاریخی پیروزی در چند ثانیه( 2   

 

 
   
 
 
   

اروپای ‌جدید

 
   
 
 

دموكراسی دستكاری‌شده روسیه

   

نقد دموکراسی و جنبش سياسی چپ در افغانستان

آرايش چشم و لب

 

تاريخچه حيات

نگاهي به شكاف نسلي در عصر تكنولوژي

عفو  هنر آغاز از نو

 

 

  جنگل هشت صدا  

   bos van 8 stemmen

موسکا فرهود

 

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد