زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

Happy New Year 2009

رسانه های تصویری

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

تبســـم

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

 

نامه بر دری

 

 

 

این سان درخشان میروی
 

 

  پُر کن پیاله را     

 

او از شعر آغاز شد و به شعر منتهی گردید. وقتی که کهکشان شیری با شیرۀ آواز و غزل جاری بود، بیرنگ، کهکشان غصه وآسمان مراثی را تا دالان های مشکوک بر نعش عاشقان شعر وشعور ترنم می کرد.

بیرنگ بر هیروغلیف زمان

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت شصت و یکم

پیش زمینهء اصلاحات محمد داود در مقام ریاست جمهوری

 

تامین عدالت اجتماعی،تقویه اتحادملی،تولید احساس برادری،برابر وآزادی و تحکیم بنیان های اجتماعی کشور تحت لوای نظام جمهوری،قدمهای عملی و اساسی تر

از نامهء محمد داود خان به حسن شرق

 

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

گرگ فراموش شده ماکياول

نوشته چاپ نشده اي از ژاک دريدا

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

   
  از میان مطالب و مقالات

   

مړونه مري نومونه يې پاتيږي

دسيد جماالدين افغان ديوسل پنځوسم تلين په وياړ

اول جمهور، سپس رئیس جمهور

 
   
 
 
   

افغانستان؛ تناقض صلح و هرج و مرج

 
   
 
 

 ستاد فرماندهی جنگ پشتونستان

   

هنگامه انور پاشا درآسیای میانه و بازتاب آن در افغانستان

اختلال خلقی- عاطفی

 

در بعضی موارد ممکن است یک نوع بیماری جسمی زمینه‌ساز افسردگی باشد. در این نوع افسردگی‌ها برای مثال بد‌کاری غده تیرویید نقش مهمی را دارد. به این صورتکه.. 

 

 

ملت        Nation

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد