زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پـشــــتو

شبکه جهاني تلويزيون آريانا

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

تلویزیون خــراســان

تلویزیون طلوع

تلویزیون پیام افغان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مـــرا بـبوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

بـــر گشـــت

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

سال نو سال عبث گونه مباد!

باید اندیشیدن را آموخت,نه اندیشه ها را

       جستار هفـتــــم

 

هلنیسم با ازمیان رفتن مرز های کشور ها و فرهنگ های مختلف رشد کرد.پیش از این دوره، یونانیان،رومیان،مصریان،بابلیان، آشوریان، آریاییان (شامل ایران و افغانستان امروزی و قسمت های شمال دریای آمو) باور های خاص مذهبی خود را داشتند و خدایان خود را می پرستیدند،ولی در این دوره فرهنگ های مختلف در هم آمیختند و مجموعه ای از اعتقادات دینی،فلسفی و علمی آن زمان در کنار هم قرار گرفتند.

 

مسئول قتل بوتو: القاعده یا سازمان امنیت پاکستان

بوتو مشرف را مسئول قتل خود معرفی کرده است

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت چهل و شـــشم

پیشگویی ها و نظریات سیاسی عبدالمجید خان زابلی

صاحبنظر و طراح سیاستهای اقتصادی

 

در اتحادشوروی او را دیپلوماتی ورزیده می شناختند.در جرمنی او را به چشم بدیل ظاهر شاه می دیدند و بر آن بودند که به اقتضای شرایط، اگر نظام بر سر اقتدار خلاف سیاست آلمان نازی،راه مخالف بپیماید، آلمانها او را کاندید مناسبی برای تصاحب قدرت میدانستند.

 

گفت و شــنود ســـیاوش با داکتر اکـرم عـثمان صاحب نظر مسـایل افغانسـتان

روان كلمه در روند مخاطب شدن

فراخوان اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند بخاطر مظاهره

 

 پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 

 

 

     داستان کوتاه از زینت نور

 

 

 آگاهی تازۀ " ستاره های آريانا"

مراحل تکامل انسان

تــالار اندیشــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

پيام شعر به وجدان و روشنگري

Erich Fried 1921 – 1988

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

علم و جادوگري

 
چطور زمان معین شد؟ هوش مصنوعی ترکیبی سرمايه

انساني

 

سلطه نظاميان بر ثروتهاي پاکستان

قبل از آرايش چشم ها

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1386 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد