زنـده گی   

زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

شبکه جهاني تلويزيون آريانا

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

بـــر گشـــت

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

سه نگرش در یک روش

ارایه شده در سیمنار مولانا شناسی منعقدۀ شهر ایسن المان 14 اکتوبر 2007

 
 

 

آهنگ زیبا -  تحفۀ زینت  نور

   

 استعفا نامۀ حامد کرزی

 کنفدراسیون امارت متحده طالبان و تجزیه افغانستان و پاکستان

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت چهل وچهارم

شکست مشروطه خواهان دوم 
یک درس عبرت بزرگ

 

محتویات جریدۀ «آزاد افغانستان» از جهاتی متناسب با اوضاع و احوالی کشور ما بود.بیشترینه مضامینی که در جریده مجال چاپ یافته بودند سمت و سوی دموکراتیک و آزادیخواهانه داشتند و از ضدیت با استبداد مزمن و تاریخی خبر میدادند. شماری از نوشته ها در ضدیت با نظام ارضی ملوک الطوایفی نگارش یافته بودند. و راه نجات دهقانان بی بضاعت را در تطبیق اصلاحات ارضی عمیق میدانستند.

 

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 جستار سوم

ســــیر تــــاریـخـی فـلســــــفــه

پیدایش علوم

فرید سیاوش

 

ما در قسمت های گذشته با فلسفه طبیعت گرا به مثابه فلسفه ای که تصویر اسطوره ای جهان را باطل کرد ، آشنا شدیم. معمولآ فیلسوفان طبیعت گرا را به خاطر این که قبل از سقراط می زیسته اند، فلاسفۀ پیش از سقراط نیز می نامند. البته دموکرایتوس چند سال بعد از سقراط دیده از جهان فروبست، ولی تمامی افکار واندیشه های او به فلسفۀ طبیعت گرای پیش از سقراط مربوط است.

 

 

بنیان افگنی متن

 

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

اسحاق نيوتن

 

« پرتو نور هنگام عبور از محيط رقيقتر و ورود در محيط غليظ تر چنان مي شکند که به خط عمود بر فصل مشترک دو محيط نزديک تر شود .يعني زاويه شکست کوچکتر از زاويه تابش است».

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

 
   
 
 
   

  سرنوشت حقوق بشر ومذاکره با طالبان درافغانستان به کجا مي کشد؟ 

 
   
 
 

تــاکــــتیک جدید آمـریکا در افـغانســـــــــتان  پـــریمــا کــــــوف

   

 

  زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

 

 
   بازیگران حرف، تمامیم؟

سالار عزیزپور

نقش زنان جهان در مسیر توسعه كشورها

هغه پانسي (په دار) شو!

 اکبر کرگر

 

تند روها ســـــاز و برگ جنگ با ايران را فــــــراهم مي آورند

               

قیام قارن هراتی

.

سلیمان راوش

مردم ناحیت های طبسین و بادغیس و هرات و قهستان به قیادت یکی از سرداران این سرزمین که قارن نام داشت بر تازیان مقیم خراسان شوریدند .

 

 

 

 

 

 

 

آرایش گام بگام

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1386 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد