زنـده گی   

زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

شبکه جهاني تلويزيون آريانا

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

گــروگـان

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

بـــر گشـــت

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

فکر آدمی در لحظه های تاریخ

جستار چهارم

 دوران بــاســـتان

فرید سیاوش

 

هدف سقراط اين بود كه باكمك پرسش هاي ديالوگي اش، اصول اخلاقي را به شنونده منتقل كند. او ميگفت، هنر قابله گي ديالكتيك، در بحث باعث تولد و كشف حقيقت ميشود. سقراط ميكوشيد با كمك تمام تكنيك هاي سخنوري و منطق ديالكتيك، شركت كنندگان دربحث را به تعمق بكشاند.

 

 

 

فــــرهنگ و ارزش هـای فـــرهنگی

گفت و شنود رادیوی صدای افغان با

سید نظام الدین وحدت

  با مردُم در بند قرغهBBC   مصاحبۀ

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت چهل وپنجم

شکست مشروطه خواهان دوم 
یک درس عبرت بزرگ

 

ملت در هیچ دوره ای در افغانستان تشکیل نشده  و ارادۀ مردم ما در طایفه ها و اقوام پراگنده تجلی یافته است و همین پراگندگی  اسباب نا همسویی را بین گروه های قومی فراهم گرده است.

متن کامل

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

بنیان افگنی متن

 

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

تحقیقی در باب

ملاقات فیثاغورث ریاضی دان با زرتشت یا همان لقمان حکیم

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

آگاهی : " ســتاره هـای آریانا "

 

  زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

 

هنر ناديده گرفتن فقرا

 

طنز و   روشنگری

صدیق وفا

بحرانها و تضادهای سرمايه داری

طارق پیکار

آئــيــن عــــيـــاری و جــــوانمردی

 غ.ح.  يقين

 

               

ريکور و هرمنيوتيک

.

محمد سعید.ح.ک

 

پل ريکور امروز جايگاه مهمی در علم هرمنيوتيک و نظريه‌ی ادبی دارد و ما هر فضيلت ديگری هم که برای او قائل باشيم، يا او هر توانايی ديگری هم که داشته باشد، اکنون اجماع همگان بر آن است که پل ريکور يکی از مهمترين نظريه‌ پردازان هرمنيوتيک و نقد ادبی در پايان قرن بيستم بوده است

 

 

 

 

 

 

آرايش چشم

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1386 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد

 Updated dinsdag, 08 februari 2011