زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

 

ناوگان وسواس

 

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق

فصل بي ستاره

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

دیگــر سـایت هـا

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

 

سرِ اجمل بر پتنوس

 

 

 

 

 
   
 
 

 

 

 

   « فــا صـله ماصــله نمانه»  و   «نامزادی موشـــه  نــه موشـــــــه»

دیالک تیکِ وزن

               

 عرُوض به زبان ِ باران

.

    تکه ی چهارم            

واژۀ ادَب در شعرونظم عصرجاهلیت به معنای خلاقیت شاعرانه نبوده بل به معنای " دعوت به طعام " استعمال میشده است ، چنانچه مأدبه در زبان عصر پیشااسلاميی عرب به معنای " غذای مهمانی " امده است .

محمد شاه فرهود

 

ناشکن ســـــوژه ها را بشـــکنیم 

 

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت چهل وهفتم

تشدید بحران در حکومت مشروطه خواهان دوم

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

در گسترۀ فرهنگی، برخورد تعصب آمیز به قضیۀ زبان، نا بجا و غیر ضروری  بود و تاریخ و تجربه نشان داد که سیاسی کردن فرهنگ نه تنها سودی  نمی بخشد بلکه درۀ تنافر بین فرهنگهای بومی در سرزمین ما را وسیعتر می کند

 

 

بنیان افگنی متن

 

ریاســـــــتی  یا  پـــارلــمانی

تشریح شــتابان و گذر از  روزنۀ  آشــــــنا و متداولۀ روزگار شرقی

فرید سـیاوش

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

هايدگر، انسان‌گرايی و تخريبِ تاريخ

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

 

  زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

 

فرهنگ در حیطۀ جامعه شناسی و تاریخ

محمد شاه فرهود

 
د ليک

 پای

اکبر کرگر

۱۰ نكته برای حفظ امنیت كودكان در

پیشینه پیدایش تئاتر در افغانستان

 

غلام حیدر یقین

  آئــيــن عــــيـــاری 20

حکایات عیاران ، جوانمردان و فتیان

هر دوره از تاریخ یک کشور، باید آنطور که هـــست - خوب یا بـــد - نگاشـــته شود.

 
   
 
 
   

منشور مصالحه ملی : تجربه آفريقای جنوبی در افغانستان؟

 
   
 
 

اشـــــــــغالِ چـهـارســــــــالهء عـراق و دوملیون پــناهـجـو

   

واقعيت و حواس پنجگانه

 

بین بینش ها و رخصتهای متفاوت می توانیم ارتباط یا قانونمندی ایجاد کنیم. در طولانی مدت و با رسیدن تعداد بینشها/رخصتها و ارتباط بین آنها مفهوم خرد درون ما شکل می گیرد.

 

               

پیامبران کاذب

.

رازق فانی

 

لاجرم ما را بحکم شــــــــــهریار    کش کشان آورد ســــــوی این دیار

کلبه یی در کاخ ســـــــلطان یافتیم     هم لبــاس و هم لب نان یافـتــــــیم

 

 

 

 

 

 

رویش جوانۀ « جوانان بیدار»، در مزرعه جوان انترنت

نقاشی و خوشنویسی

فریدون وارسته

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1385 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد