زنـده گی   

زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

شبکه جهاني تلويزيون آريانا

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

 

ناوگان وسواس

 

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق

فصل بي ستاره

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

دیگــر سـایت هـا

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

فرهنگ در حیطۀ جامعه شناسی و تاریخ

بحث پنجم
 

ارزشهاي معنوي فرهنگ

.

  عــلـــم

انشتاین چقدر رنج کشید تا تیوری نسبیت را به جامعۀ علمی تقدیم نمود و ثابت کرد که«زمان ومکان و حرکت» در رابطه کتله مطلق نیستند هریک پدیده های نسبی و بهم مرتبط هستند.مگر مولوی هفتصد سال پیشتر از انشتاین گـفته بود:

پــس بد مطلق نباشد در جهان

بد به نسبت باشد این را هم بدان

محمد شاه فرهود

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت سی و نهم

تشدید بحران در حکومت مشروطه خواهان دوم

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

عمده ترین اهداف آن جریان را تنویر افکار و تعمیم معارف، مجادله با ظلم و خیانت و ایجاد وحدت ملی ،مابقی خواستهای حزب را آرمانهای عاطفی و اخلاقی تشکیل میداد که از نظر سیاسی چارچوب مشخص نداشت.بطور مثال:کسیکه به خیر و صلاح ایمان دارد،خونسرد و با حوصله است،تملق وچاپلوسی نمی کند.به علت اغراض شخصی به هیچکس به نظر حسد و کینه نگاه نمیکند و دروغ نمیگوید.

 

 

بنیان افگنی متن

 

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

پست مدرنيسم جامعه شناختي 

 در برابر 

 جامعه شناسي  پست مدرنيسم

ژان فرانسوا ليوتار

پست مدرن و مرور فلسفه منتخب

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

               

سرمایه‌داری پس از کمونیسم

.

چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟

 

شاید در آینده ظهور عامل اجتماعی نوینی این اوضاع را در برابر چشمان حیرت‌زده، دیگر عوامل تغییر دهد، اما فعلاً تغییر چندانی در این عدم تعادل اسفناک نیروها دیده نمی‌شود. گسترش بالقوه منافع اجتماعی برای (ایجاد) یک بدیل در برابر سرمایه‌داری با کاهش ظرفیت‌های اجتماعی مبارزه در جهت چنین بدیلی همراه شده است.

 

 

 

 

 

 

دستور زبان فارسی

چکاوک

 قاچاق انسان در افغانستان

 

 

 

 
   
 
 

 

 

 

  زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

 

آئــيـن عـيــاری وجـوانمردی-22

دکتور غلام  حيدر « يقين »

 

خـبــــر مـــرگ مــن

مژگان "ساغر شفا"

 
   
 
 
   

ســامان ســــــرمایه جهانی

 
   
 
 

مها جرت پر ملال

   

عشق‌ شبكه و سكس مجازي

Albert Benschop

نويسنده و محقق برجسته هلندي

نحوه صحيح ايستادن، نشستن و خوابيدن

 
  تجدد خواهی  در افغانستان

سادات

خشـــــم

 پاکيزه

سیاه سنگ

دردونه کړاوونه

کرگر

 

 

نقد

ســـــُرودۀ شـــهرزاد قصه گـو، نماد شــکوهمند تعویق معنا

محمد شاه فرهود

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1386 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد