زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی

 

 

 

پشــتو

شبکه جهاني تلويزيون آريانا

wmp logo30   logo_real30 

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

راديوی آزادي

رادیو آشنا

گنج شایگان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

مرا ببوس

Fale Hafez

شــیطان آمد

فانی

در ایستگاه آخر

 

 

ناوگان وسواس

 

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق

فصل بي ستاره

  زینت نور

غزل

فریبا آتـش صادق

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

آیا میدانید؟

دیگــر سـایت هـا

روانشناسی

خدايا گرفتار آن دردم 

دعـا

 او خدا جان دلم تنگ است

اتاق من/ عید عاشق/آخرین خبر

نامه بر دری

 

 

اول مه  روز همبستگی جهانی طبقه کارگر گرامی باد!

 

 

 

 
   
 
 

 

 

      فــاصـله  مــاصـله نمـانده

درختِ غزل در مستطیل تابوت

               

 

(تاریخ نهضت های آزادیخواهی )

قرائت نوین از تحول اندیشه تاریخ

قسمت چهل و هشتم

تشدید بحران در حکومت مشروطه خواهان دوم

گفت و شنود ســیا وش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

گذر از حکومت خود کامه به حکومت مشروطه محتاج تدارک مقدمات و زمینه های مادی و نظری آن میباشد. اگر اسباب ووسایل یک تحول تاریخی فراهم نباشد هر اقدامی از بالا برخورد نمادین یا سمبولیک به قضیه می باشد

 

رنگين کمان هفتادمين بهار در کوچه ما

باشمع انگشـــتان "کوچه ما " را روشن کرد

گله ی کهنه در تذکر نو

زهره یوسفی

اکرم عثمان، چهرهء برجسته در فرهنگ و هنر و شخصيتِ ملی افغانستان

ا. عبادی

 

بنیان افگنی متن

 

تزهايی در باره ی «بحران سیاست»

تــالار اندیشــــــــــه

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

هايدگر، انسان‌گرايی و تخريبِ تاريخ

جستار دوم

 

 

 

هايدگر توصيفش‌ از تاريخ‌ علمی را در كسوت‌ اين‌ اهتمام‌ نيچه‌ای می‌پرورد كه‌ تاريخ‌ بايد به‌ «زندگی» مربوط‌ باشد. قطعه‌ی‌ اصلی و آشنای اين‌ توصيف‌ تمايزی است‌ كه‌ او در هستی و زمان‌ ميان‌  قائل‌ می‌شود.

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 
   
  از میان مطالب و مقالات

 

  زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

 

فرهنگ در حیطۀ جامعه شناسی و تاریخ

بحث دوم

تعاریفی از مقولۀ فرهنگ

محمد شاه فرهود

 

فرهنگ « ارزشهای مادی» دوران غزنوی بخاطری یکنوع رنسانس را نشان میدهد که تولیدات « صنعتی و زراعتی» آنزمان به اتکای وسائل  پیشرفتۀ تولید { در مقایسه با شیوه تولید فیودالیته} حرکت میکرد و دستاورد های تولیدی از کانال تجارت ملی و جهانی میگذشت

 

 
اسیر عشق بودم هر چه پیش آمد پرستیدم

فریدون وارسته

نگرشی بر"غزل در خاک وصدای برف"

ثریا بها

نوواژه ها و مهندسى زبان

اعظم .ا

 

آترواسکلروزیس  Atherosclerosis

 
   
 
 
   

اول ماه مه چگونه شکل گرفت  

 
   
 
 

بــــــازار بـــر عليه دولت

   

چه چیزهایی در بوجودآوردن سلامتی و اختلالات روانی در غربت موثرند؟

 

ما انسانها بدون هوشیار بودن به این روند به این وسیله برای چگونه فكركردن خود ساختارهایی می‌سازیم، این ساختارها به شكل نقشه‌هایی در مغز ما در می‌آیند و ما مطابق آنها فكر، احساس و عمل می‌كنیم، یعنی بر پیرامونمان تاثیر می‌گذاریم. بسیاری از وقایع یعنی چیزهایی كه در دنیای بیرون اتفاق می‌افتند اختیارشان در دست ما نیست، شاید هم با جهت فكر و اندیشه ای كه ما داریم و با هدفی كه ما دنبال می‌كنیم هم‌خوانی ندارند.

 

 دفـاع از خـرد ناب

               

فلسفه، واجب ‌تر از نان شب

.

دربارۀ تفکر

 

بسياري از مفاهيمي كه براي كودكان گيج‌كننده و  معماگونه‌اند همان مفاهيمي هستند كه فلاسفه با آنها درگيرند، مفاهيمي همچون قوانين [يا قواعد]، حقيقت، خير، عدالت و غيره. با اينكه كودكان دربارة اين موضوعات و مفاهيم [از پيش] افكار و عقايدي دارند با وجود اين ياد مي‌گيرند كه اين عقايدخود را به احكام و آراي سنجيده اي تبديل كنند          

 

 

 

 

 

 

 

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

تقویم سال 1386 خورشیدی

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

رابعه بلخی

 دقيقی بلخی

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

اپیکور

بشار بن بُرد تخارستانی

 

حضرت بـــــیدل

زیست شناسی بیماری ایدز

بيماري قند

سرطـان هـا

نظام خورشیدی

زير ساخت اينترنت

 

 « مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

 

 

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

رنگارنگ

30

 

 Updated maandag, 04 februari 2013